Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19​

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19​

Проект и главна цел: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Бенефициент: ЕМ ДЖИ – ИЗТОК 2010 ООД  BG16RFOP002-2.089-4647-C01
 
Обща стойност: 50 000.00лв., от които 42 500.00 лв
европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 03.11.2021 г.
Край: 03.02.2022 г.